Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu
Dowództwo RWT Wrocław

Szef Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu


ppłk Robert STAŃCZYK

tel: 71 765-3952

Zastępca Szefa RWT we Wrocławiu


ppłk Jerzy MUCHA

tel: 71 765-3036
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych